De belastingdienst heeft de Stichting Kledingbank Nijmegen en omgeving aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, kortweg ANBI. Hierdoor zijn giften aan de Kledingbank direct aftrekbaar voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting.
Wij willen graag dat voor iedereen, dus ook voor de goede gevers aan de kledingbank, duidelijk is hoe de Kledingbank werkt, wat de inkomsten en de uitgaven zijn, wie het bestuur vormen en wat de plannen voor de toekomst zijn.
Op deze pagina vind U alle informatie bij elkaar. Voor de leesbaarheid wordt U op sommige plaatsen met behulp van een link doorverwezen naar uitgebreidere informatie.

De Stichting heet Stichting Kledingbank Nijmegen en omgeving
Het RSIN nummer is 56209339

U vindt de stichting op   
Postbus 31040, 6503 CA Nijmegen
Winkelsteegseweg 144 (tegenover CWZ), 6543 AR Nijmegen
Te bereiken met buslijn 8, 13 en 99
info@kledingbanknijmegen.nl
tel. 06 55 86 56 68
www.kledingbanknijmegen.nl

De stichting wil zich naast armoedebestrijding ook richten op duurzaamheid en participatie. Zij combineert deze drie elementen in de doelstelling die volgens de statuten luidt:

  • het bestrijden van armoede door het voorzien in de basisbehoefte kleding;
  • het bestrijden van armoede door te investeren in de doelgroep;
  • het voorkomen dat restpartijen kleding en schoeisel niet gebruikt worden;
  • het bieden van mogelijkheden voor dagbesteding, vrijwilligerswerk, reactivering, opleidingsplaatsen en werkervaring.

Het stichtingsbestuur bestaat uit:
Pim Spaan, voorzitter
Marja Kom, penningmeester
Peter Reijers, secretaris
Albaer Hillen
Paul Oosterhoff
Bart Claus

De stichting is opgericht in oktober 2012 en is met haar werk begonnen in 2013. Het eerste financiële en inhoudelijke jaarverslag, over 2013, verschijnt in het voorjaar van 2014 en zal op deze plaats worden gepubliceerd.
Over 2013 valt al wel te vermelden dat het een turbulent jaar was. De organisatie is opgebouwd met ruim 30 vrijwilligers die samen tussen april en eind december ruim 650 mensen van een kledingpakket konden voorzien. Er is in het uitgiftepunt inmiddels een ruime keuze. Er zijn ook onderdelen waar de keuze wat schraal is of zelfs in het geheel niet beschikbaar.
Niemand krijgt betaald binnen de kledingbank. Wel kennen wij een vergoeding voor gemaakte kosten. In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur besluiten de maximaal belastingvrije onkostenvergoeding toe te passen. In 2013 is die regeling op één persoon van toepassing.

Wilt u ons werkplan inzien? U kunt het hier downloaden.