Onze werkwijze
Onze kledingbank is voor mensen uit Nijmegen en omgeving die moeilijk rond kunnen komen.

Om gebruik te maken van de kledingbank gelden de volgende spelregels:

  1. Als u voldoet aan de inkomensnorm, (zie hierna) dan heeft u een verwijzing, die niet ouder mag zijn dan één jaar, nodig van een hulpverlener. Een verwijzer kan bijvoorbeeld zijn een maatschappelijke werker, sociaal raadsman of begeleider. Zij kunnen u als klant van de kledingbank aanmelden. Voor deze aanmelding ondertekent u samen met uw hulpverlener de verklaring. Hebt u vragen hierover, overleg dan met uw hulpverlener.
  2. Als u een geldige toelatingsbrief tot de voedselbank hebt dan accepteren wij deze ook als verklaring.

U kunt tweemaal per jaar beroep doen op de kledinbank. Een keer voor winterkleding en een keer voor zomerkleding. Dit met tussenperiodes van minimaal 6 maanden. 

Waaraan moet U denken bij de inkomensnorm?
Wie als alleenstaande, na aftrek van vaste lasten, minder dan 175 euro per maand overhoudt om aan voeding en kleding te besteden, komt in aanmerking voor onze kleding. Als uw huishouden uit meer personen bestaat dan mag U dat bedrag verhogen. Tel dan voor elke volwassene er 60 euro bij op, voor kinderen tussen 13 en 18 jaar 50 euro, en voor kinderen tot en met 12 jaar 25 euro.

Voorbeeld: een gezin met 2 volwassenen, twee kinderen onder de 13 en een kind van 15 geldt dus als norm:

Basisbedrag 175
voor de 2e volwassene 60
2 kinderen onder 13 (25+25) 50
1 kind van 15 50
Samen 335